Buksan ang klase

Ang bukas na klase ay isang pakinabang para sa aming mga premium na kasapi. Ang bukas na klase ay isinaayos sa mga pangkat.
Sundan mo kami! Ilulunsad namin ang mga online na bukas na klase nang regular para sa aming mga kasapi sa premium sa lahat ng mga antas sa website kasama ang ZOOM / BOOM / SKYPE. Ang pagpupulong sa pag-zoom ay ang unang pagpipilian. Sa bukas na klase, makakakuha ka ng pagkakataong magsanay ng harapan ng Intsik sa iyong guro at makilala ang higit pang mga mag-aaral. Sasagutin ng guro ang anumang mga katanungan na nakilala mo sa iyong pag-aaral ng sarili sa mga aralin sa video.
Mangyaring bigyang-pansin ang Bulletin Board upang makuha ang pinakabagong impormasyon tungkol sa bukas na klase.
<1>