antas 3

Ang kurso sa video ng Intsik na antas 3 ay ang pre-intermediate na antas ng Tsino para sa mga mag-aaral na natapos na antas 2. Ang antas ay katumbas ng CEF-B1.
Kasama sa HSK level 3 na kurso ang 20 mga yunit. Sa bawat yunit, matututunan mo ang Pagbigkas, Bokabularyo, Gramatika, Pagbasa, Pagsasalita, Pagsulat ng bahagyang hakbang-hakbang. Sa antas ng kurso na 3 nagbibigay kami ng praktikal na nilalaman, naiintindihan na mga paliwanag at mayamang ehersisyo.
Sa pagtatapos ng kurso na antas ng HSK 3, tiyak na mapapasa mo ang pagsusulit sa HSK3 at maaari mong pagbutihin ang iyong mga kasanayan sa pakikipag-usap at pagbabasa ng Intsik na may 200+ na istruktura ng pangungusap, 700+ bokabularyo at mga character na Tsino.
<1>