Mga aralin sa video

Ang aming mga aralin sa video ng Tsino ay dapat na sakupin ang buong mga antas mula sa pinakadulo na antas hanggang sa gitna at advanced na antas. Ngayon ang mga aralin sa video ay na-upgrade sa pangatlong antas.
Ang nilalaman ng mga aralin sa video ay nakaayos ayon sa mga nakagawian sa pag-aaral ng mga nag-aaral. Pag-usapan ang tungkol sa isang pangunahing kaalaman sa bawat aralin na 5-10 minuto. Ang sinusundan ay isang kasanayan sa aralin sa video upang sanayin ang kaalaman. Sa mga aralin sa video, makikinig ka, nagsasalita, nagbabasa, nagsusulat at nagta-type sa Intsik kasama ang guro.
Ang mga aralin sa video ay maikli at praktikal, kaya maaaring magamit ng mga nag-aaral ang pinaghiwalay na oras upang malayang ayusin ang kanilang pag-aaral.
<1>